Gjenåpning!


«Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten. På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den...

Les mer

 

Menigheten

Gjenåpning!


«Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten. På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smit...

Les mer

 

Gjenåpning!

«Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet,...

Les mer

 

Konfirmasjonsgudstjenester 2021

Av hensyn til smittevern har vi i samarbeid med årets konfirmanter valgt å ha flere konfirmasjonsgudstjenester. Fire ble konfirmert i Åmot ...

Les mer

 

Konfirmasjon i kirka 2022?

Det er fremdeles mulig å melde på til konfirmasjon i kirka 2022

Les mer

 

Vi synger og spiller irske sanger og salmer!

Søndag 15. august kl. 11.00 i Åmot kirke. 

Les mer

 

Misjonsgudstjeneste i Åmot kirke

Se konfirmantenes misjonsgudstjeneste i Åmot kirke 21.februar 2021.

Les mer

 

Årsmøte i menighetene

Årsmøter for menighetene gjennomføres i mars - mai. Les mer her.

Les mer

 

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i.

Fasteaksjonen sørger for rent vann til Susan og mange andre mennesker.

Les mer

 

Biskopen utfordrer til grønn handling

På Guds jord og i hass hage er du sjøl et lite strå...

Les mer

Se flere artikler i arkivet