Ledig vikariat som kirkeverge


Daglig leder for Åmot kirkelige fellesråd - kirkevergen - har ansvar for personal, planarbeid og økonomi for kirkene i Åmot, drift og vedlikehold av kirkene, og er saksbehandler og sekretær for fellesrådet. Vi trenger vikar i denne stillingen.

Les mer

 

Menigheten

Ledig vikariat som kirkeverge


Daglig leder for Åmot kirkelige fellesråd - kirkevergen - har ansvar for personal, planarbeid og økonomi for kirkene i Åmot, drift og vedlikehold av kirkene, og er saksbehandler og sekretær for fellesrådet. Vi trenger vikar i denne stillingen.

Les mer

"Koronatider"


Kirkene er åpne for gudstjenester og andre arrangementer. Les mer om reglene her.

Les mer

 

Menigheten

"Koronatider"


Kirkene er åpne for gudstjenester og andre arrangementer. Les mer om reglene her.

Les mer

 

Misjonsgudstjeneste i Åmot kirke

Se konfirmantenes misjonsgudstjeneste i Åmot kirke 21.februar 2021.

Les mer

 

Årsmøte i menighetene

Årsmøter for menighetene gjennomføres i mars - mai. Les mer her.

Les mer

 

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i.

Fasteaksjonen sørger for rent vann til Susan og mange andre mennesker.

Les mer

 

Biskopen utfordrer til grønn handling

På Guds jord og i hass hage er du sjøl et lite strå...

Les mer

 

Les kirkebladet

Her finner du link til alle utgaver av kirkebladet siden 2016.

Les mer

 

Trollungenes familiesamling

Les mer

 

Småbarnstreff m/babysang!

Les mer

 

Åpen messe - vi prøver noe nytt!

Les mer

Se flere artikler i arkivet