Årsmøte i menighetene


Årsmøter for menighetene gjennomføres i mars - mai. Les mer her.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I MENIGHETENE

Osen menighet: Søndag 14.mars rett etter gudstjenesten kl 11.00 i Osen kirke.
Åmot menighet: Søndag 18.april rett etter gudstjenesten kl 11.00 i Åmot kirke.
Deset menighet: Dato ikke fastsatt.

Saker:

  • Årsmelding 2020
  • Regnskap 2020 og budsjett 2021.
  • Orienteringer
  • Andre innkomne saker

Saker til årsmøtene kan meldes inn på e-post til post.kirken@amot.kommune.no innen 2 uker før møtet. Sakspapirer legges ut her så snart de er klare:

Klikk her for årsmelding og årsregnskap for Nordre Osen menighet 
Klikk her for årsmelding og årsregnskap for Åmot menighet
Klikk her for årsmelding og årsregnskap for Deset menighet 

Dokumentene er også tilgjengelig på kirkekontoret, og i kirka den aktuelle dagen.

 

 

Tilbake