Årsmøte i menighetene


Årsmøter for menighetene gjennomføres i februar - mai. 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I MENIGHETENE

Osen menighet: 
Åmot menighet: Søndag 10.mars, rett etter gudstjenesten kl 11.00 i Åmot kirke.
Deset menighet: Første halvdel av mai, dato ikke fastsatt.

Saker:

  • Årsmelding 2023
  • Regnskap 2023 og budsjett 2024
  • Orienteringer
  • Andre innkomne saker

 

 

 

 

Tilbake