Navnet minnelund på Rena


Navnet minnelund - et felles gravsted for mange.

 

Åmot kirkelig fellesråd har startet arbeidet med å anlegge navnet minnelund på kirkegården på Rena. Arbeidet skal ferdigstilles sommeren 2019. En navnet minnelund er et område på kirkegården hvor urner kan settes ned, og hvor det finnes en felles gravstein der man setter opp plater med navn på de som er gravlagt der. For de som ikke har familie i nærheten som kan stelle et gravsted er dette et godt alternativ. Gravstedet blir stelt av kirkegårdens betjening.

Minnelunden blir anlagt ved den gamle brannstasjonen, inne på kirkegården. Her er det et område på 100m2, hvor vi kan ha inntil 300 urner.

Dette er tenkt utført:

  • Hele feltet graves opp, slik at det er fritt for større røtter og steiner.
  • Den gamle bjørka som ses på vedlagte bilde må tas ned – før den faller av seg selv. To nye trær plantes som vist på tegning.
  • Det plantes hekk langs gjerdet mot Tollef Kildes gate.
  • Et gravminne som vist på bildet settes opp midt på feltet. Det er ca 150 cm høyt og har plass til 64 navneplater.
  • Kirkegårdsbetjeningen sørger for beplantning. Det vil også bli lagt til rette for at pårørende kan sette ned blomster og lys.
  • Benker anskaffes slik at dette blir et fint sted å sitte og ha en rolig stund.
  • Belysning: Det er mulig å ha belysning på veggen av den røde bygningen (gamle brannstasjonen). Fellesrådet er imidlertid usikre både på behovet for belysning, og hvor det bør plasseres, og ønsker å se dette an til det andre er på plass. Det er god gatebelysning rett utenfor gjerdet, og ved kirken.

Økonomi:

Fellesrådet har et budsjett på kr 100 000,- til dette prosjektet. Pengene må dekkes inn av fremtidige inntekter. Fellesrådet har satt kr 8 000,- som en engangs pris for en plass i navnet minnelund. Dette skal dekke anleggelse av minnelunden, produksjon og montering av navneplate, samt vedlikehold, stell og beplantning. (Elverum kirkelig fellesråd hadde i 2017 en kostnad på kr 3100 for produksjon og montering av hver navneplate, og vi regner med samme kostnad + prisøkning.)

For utenbygdsboende kommer et tillegg på kr 5 000,- for urnenedsettelse og 20 års feste.

 

 

Tilbake