Kontaktinformasjon


Åmot kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Sjøgata 29 - se kart
Adresse: Postboks 65, 2451 Rena
Telefon: 960 13 258
Epost:
post.kirken@amot.kommune.no

prest

Gitte Bergstuen

91736352

Send e-post

Kirketjener

Anita Bue

90127550

Send e-post

Menighetspedagog

Marlen Olsvik Ekeli

96806073

Send e-post

Nettkontakt

Nicholas Elliott

91785288

Send e-post

Kirkeverge

Tove Rødsdalen

Send e-post

Kirketjener

Fredrik Sandviken

90725983