Kontaktinformasjon


Åmot kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Sjøgata 29 - se kart
Adresse: Postboks 65, 2451 Rena
Telefon: 960 13 258
Epost:
post.kirken@amot.kommune.no

Kirketjener

Anita Bue

90127550

Send e-post

Kirketjener

Fredrik Sandviken

90725983

Kirkeverge

Tove Rødsdalen

96233610

Send e-post

Menighetspedagog

Marlen Olsvik Ekeli

96806073

Send e-post

Menighetssekretær

Kristin Schulhus

91317270

Send e-post

Organist

Nicholas Elliott

91785288

Send e-post