Trosopplæring


 

Deset, Nordre Osen og Åmot sokn har følgende trosopplæringstilbud til barn 0-13 år:

  • Adventssamling for 5- og 6-åringer, Desember
  • Maskerade for 7-åringer, Februar
  • Kirkas bursdagsfest for alle barn i alle aldre, 8-åringer inviteres som "tårnagenter" Mai/Juni
  • Maria Budskapsdag for 9-åringer, Mars
  • Allehelgensvandring med perlejakt  for 10-åringer, November
  • Lys våken for 11-åringer, November
  • Pilegrimscamp for 12- og13-åringer, August

Mer informasjon om de enkelte aktivitetene kommer i posten til de i riktig aldersgruppe, og på hjemmesiden når det nærmer seg. Om du lurer på noe er det bare å ta kontakt med oss på kirkekontoret.

Vi har et trosopplæringsutvalg i Åmot bestående av Synnøve Sakura Heggem (prest), Renate Haugen, Hege Vangli, Stine Hagen og Helene Andersen Engevik (menighetspedagog). Kontakt Helene på tlf. 996 47 641 ved spørsmål.

Tilbake