Etiopia - vårt misjonsprosjekt


Vi støtter NMS sitt arbeid for likestilling og myndiggjøring av kvinner i Etiopia.

 

Misjonsavtale
Deset, Osen og Åmot menigheter har inngått avtale med NMS (Det norske misjonsselskap) om å støtte deres arbeid i Etiopia.

Å bekjempe barneekteskap - en historie fra virkeligheten
Bewa er 14 år. Hun synes det er fantastisk å gå på skole og vil fortsette med det. Men familien ønsker å gifte henne bort til første og beste frier. 14-åringen drapstrues avv sin kommende svigerfamilie når hun prøver å protestere, men hun våger likevel å politianmelde saken. Det har ikke skjedd før i landsbyen. Bryllupet blir avlyst, og Bewa fortsetter utdanningen takket være stipend.

Hva gjør NMS i Etiopia?
Kvinnesyn og tradisjon i den etiopiske kulturen fratar kvinner muligheten til å delta i samfunn og kirke. Sammen med NMS har den lokale Mekane Yesus-kirken som mål å myndiggjøre kvinner og jobbe for likestilling. Det er også fokus på å kjempe mot kvinnelig omskjæring og barneekteskap, og arbeidet gir resultater.

Gumuz, mao og komo-folkene har i århundrer blirr diskriminert og fordrevet. Det arbeides for å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Noen får også stipend til skole og høgskoleutdanning. Videre gis det bidrag til bibeloversettelse og kurs for prester og evangelister. Ungdom i Blånildalen har fått istt eget senter i Kamashi, men de reiser også til andre steder i Etiopia på utveksling. Det er spesielt fokus på jenter og ungdom fra urfolk og minoritetsgrupper. Sammen med NMS er dere med på å dele troen på Jesus og gi små og svake grupper en stemme, tro på seg selv og håp om en bedre fremtid.

OM NMS
NMS er en frivillig organisasjon forankret i Den norske kirke. Dette sier NMS om seg selv og sitt arbeid:
Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenking skal prege NMS sitt arbeid. Vi bekjemper urettferdighet, utrydder fattigdom og deler troen på Jesus.

Litt om Etiopia
Etiopia er en republikk i Afrika med ca 83 mill innbyggere med over 80 forskjellige språk og folkegrupper. Landet har sterk økonomisk vekst, men også store sosiale problemer og politiske spenninger. 33% av innbyggerne er muslimer, 61% kristne, og 4% tilhører tradisjonelle religioner.

Du kan gi en gave
Dersom du vil gi et bidrag til misjonsprosjektet, bruk kontonummer og KID-nummer under, så blir det registrert som gave fra kirkemedlemmer i Åmot.
Kontonummer: 8220 02 85057
KID-nummer: 130 700 150 130 700 157
Dersom du vil bli fast giver; ta kontakt med kirkekontoret for info, eller ta en brosjyre i Åmot kirke.

Tilbake