Åpen messe - vi prøver noe nytt!


 

Lørdag 13. juni 2020 er det for første gang "Åpen messe" i Åmot kirke. Det er åpent fra kl. 10.00 - 14.00 og man kan komme og gå som man selv ønsker. Man kan: synge eller lytte til musikk, tenne lys, lese/skrive bønn, motta nattverd, strikke, se på tegninger av hele bibelhistorien, lese om og se bilder av Åmot kirke i brosjyrer, eller bare ta en titt innom. Velkommen!

Åpen messe i 2021:
5.april kl 10-14 i Åmot kirke (2.påskedag)
8.mai kl 10-14 i Åmot kirke
12.juni kl 10-14 i Åmot kirke
26.juni kl 10-14 i Åmot kirke
3.juli kl 10-14 i Åmot kirke
24.juli kl 10-14 i Nordre Osen kirke
14.august kl 10-14 i Åmot kirke
28.august kl 10-14 i Åmot kirke
11.september kl 10-14 i Åmot kirke
23.oktober kl 10-14 i Åmot kirke
6.november kl 10-14 i Åmot kirke
18.desember kl 10-14 i Åmot kirke


Tilbake