Irsk kulturgudstjeneste


Se og hør irsk kulturgudstjeneste fra Åmot kirke.

 

Klikk her for å se og høre hele gudstjenesten.

I denne gudstjenesten som ble spilt inn i Åmot kirke 24.01.2021, synger vi oss igjennom en del vel kjente irske salmemelodier, og bruker litt tid på å fundere omkring irsk kultur i dag. 

Irland, vårt naboland i vest, har en broket og meget spennende historie, og en veldig sterk kulturell bevissthet. Denne sterke bevisstheten har medført at irsk kultur har hatt en enorm påvirkning på resten av verden, f.eks. gjennom masseutvandringen i 1840-årene, da Irland, gjennom en rekke historiske og etniske sammenfallende omstendigheter, opplevde det som blir kalt Den store sultkatastrofen (The great famine)

Denne sultkatastrofen er et vannskille i irsk historie; 2 av 5 familier var helt avhengige av potetavlingene, som i 1845 ble angrepet av tørråtesopp. Dette førte til at Irlands befolkning falt med en fjerdedel, og foruten at 1 million mennesker døde, utvandret også omtrent en million, de fleste av dem til USA.

Særlig når det gjelder musikk og litteratur har irsk kultur hatt enorm innflytelse. Noe annet som gjør Irland interessant kirkelig sett er at Irland har sin egen religiøse historie med en spiritualitet som er veldig sterkt knyttet til naturen, OG en variant av katolsk livstolkning som bare i liten grad har tatt veien via paven i Roma.

Vidar Brekke.

Tilbake