Kirkegårder


Åmot kommune har 3 kirkegårder.

Innenfor Åmot kirkelige fellesråd er det 3 kirkegårder:
 
Åmot kirkegård
Deset kirkegård
Nordre Osen kirkegård

Se kartoversikt her.
Tilbake