Gjenåpning!


«Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten.

På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.»

- Den norske kirke

 

Likevel, husk:

- Gode håndvaskrutiner

- Host i papirlommetørkle eller albukroken

- Hold deg hjemme hvis du er syk, og følg helsemyndighetenes råd for testing

 

Vi vil fremdeles ha håndsprit tilgjengelig ved inngangene 😊

Tilbake