Vi synger og spiller irske sanger og salmer!


Søndag 15. august kl. 11.00 i Åmot kirke. 

 

Prest: Vidar A. Brekke. 

Organist: Lars O. Sørhus. 

Kirketjener: Anita Bue. 

Tilbake