Vikariat som menighetspedagog!


Fra september 2021 har vi ledig vikariat som menighetspedagog 50 %! Er du den vi ser etter?

 

Som menighetspedagog har du ansvaret for å tilby barn og unge morsomme, kreative tilbud som kan bidra til å skape en god relasjon til kirken og utvikling av kristen tro. Det finnes en plan med oversikt over faste årlige tilbud for ulike aldre, og ellers har vi tilbudt babysang og treff for småbarnsfamilier ukentlig vår og høst. Vi er åpne for nye tanker og ideer.

Menighetspedagogen skal utvikle, lede og gjennomføre trosopplæringen Åmot (Rena, Deset, Osen). Prosjektet inngår som en del av trosopplæringsprosjektet «Sammen i kirka».

«Sammen i kirka» har barn og unge 0 - 18 år som målgruppe. Sammen med andre ansatte og frivillige innebærer det å legge til rette for ulike samlinger for barn og unge 0 - 18 år.

Samlingene vil ut fra barnas alder være knyttet til kirken og kirkeåret og vil formidle en levende folkekirke, der alle kan oppleve tilhørighet, trygghet, glede og raushet. Målet er gjennom lokale tradisjoner å skape tilhørighet til kirkebygg, ritualer, symboler, fortellinger og musikk.

Relevant utdanning kan være pedagogikk, formidling, kristendom, kultur og samfunnsfag. Personlig egnethet, kreativitet, evne til organisering, utvikling, samarbeid og kommunikasjon vektlegges.

Er du interessert? Kjenner du noen aktuelle? Kontakt oss gjerne på telefon 960 13 258/996 47 641 eller post.kirken@amot.kommune.no

Tilbake