Ledig vikariat som kirkeverge


Daglig leder for Åmot kirkelige fellesråd - kirkevergen - har ansvar for personal, planarbeid og økonomi for kirkene i Åmot, drift og vedlikehold av kirkene, og er saksbehandler og sekretær for fellesrådet. Vi trenger vikar i denne stillingen.

 

Kirkeverge, 100% vikariat i Åmot

Sted: Åmot
Arbeidsgiver: Åmot kirkelige fellesråd
Jobbtype: Vikariat i 100% stilling som kirkeverge.
Ledig fra: Snarest, varighet til 31.12.2021 med mulighet for forlengelse.
Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsoppgaver
Daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområde når det gjelder arbeidsgiveransvar, planarbeid og økonomiarbeid.
Ansvar for drift av kirker og kirkegårder.
Saksforberedelse og sekretærarbeid for fellesrådet.
 
Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med relevant utdanning (på universitets-/høgskolenivå)
Relevant erfaring kan kompensere for kravene til formell kompetanse
Det er ønskelig med særlig kompetanse innen ett av følgende fagområder:
•    Ledelse og personalledelse
•    Økonomistyring og forvaltning
•    Kompetanse fra drift/anlegg,
Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt, herunder gode evner til kommunikasjon og samarbeid, evne til å involvere og motivere ansatte, arbeide selvstendig, effektivt, målrettet og løsningsorientert.

Annet:
Lønn etter avtale. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes, jfr offentlighetsloven § 25.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:
•    Kirkeverge Ingrun Jule, telefon: 40 49 01 08, e-post: ingrun.jule@amot.kommune.no
•    Prost Ole Kristian Bonden, telefon 415 00 672, e-post: ole.kristian.bonden@elverum.kirken.no
Søknad sendes på e-post til ingrun.jule@amot.kommune.no innen 27.06.2021.

 

 

Tilbake