Gullkonfirmanter


Samling for 50 års konfirmanter

Gullkonfirmanter - 50 ÅR

Hvert år inviteres 50 års konfimantene som ble konfirmert i Åmot og Deset, til gudstjeneste og samling og gjensynstreff. Kirka er med på å legge til rette og sender ut invitasjoner i samarbeid med en egen komite.
Samlingen er lagt til høsten sammen med høsttakkegudstjeneste og presentasjon av nye konfirmanter.

Gullkonfirmantene i Osen blir samlet opp, så det er flere kull som treffes. Siste treffet var i 2022.

Tilbake