Gudstjeneste m/nattverd søndag 3. april!


Gudstjeneste i N. Osen kirke kl. 11.00 og i Åmot kirke kl. 19.00 

 

Osen:

Prest: Vidar A. Brekke 

Kirkemusiker: Lars O. Sørhus 

Kirketjener: Fredrik Sandviken 

Åmot kirke: 

Prest: Vidar A. Brekke 

Kirkemusiker: Lars O. Sørhus 

Kirketjener: Anita Bue 

Tilbake